Belgaqua is de beroepsvereniging van de openbare diensten van drinkwatervoorziening en afvalwatersanering in België en is samengesteld uit drie gewestelijke associaties.

Gelijkvormigheidscontrole

Conformiteitscontrole van toestellen die aangesloten zijn om het waterdistributienet en van terugslagbeveiligingen

Procedures
 
Werkbladen voor niet-huishoudelijk gebruik
 
Zoek een referentie op
 

 

Goedkeuring van materialen

Belgaqua controleert of de materialen die gebruikt worden door de Belgische waterdistributeurs overeenkomen met de vereisten van het Hydrocheck systeem.

Goedgekeurde materialen
 
De samenstelling nakijken
 
Toegang tot het reglement

Nieuws

De Technische Voorschriften 2023 van het Belgaqua Repertorium zijn verschenen.

cover Prescr Techn 23 small

Het Belgaqua Repertorium 2022 blijft geldig t/m 31/12/2022, daarna gelden de Technische Voorschriften 2023. Deze publicatie vormt samen met de "niet-exhaustieve lijst van conform beveiligd en drinkwatertechnisch veilige toestellen, goedgekeurde beveiligingen en geattesteerde fluïda" het Repertorium 2023,dat begin 2023 wordt gepubliceerd.Waterstatistieken 2018, België

Oppervlaktewaterwinning 264.182.000 m3 (36,6 %)
Grondwaterwinning 456.429.000 m3 (63,4 %)
Totaal waterwinning 720.611.000 m3
Aangerekend verbruik 581.746.000 m3
Huishoudelijk waterverbruik (l/pers/dag) 94,8
Aantal waterbedrijven 53
Niet aangetekende volumes (*) 21,2 %
Personeel van de waterbedrijven (VTE) 6821
Aantal aansluitingen 4.681.818
Lengte netwerken (km) 108.660

(*): meetfouten, onderhoud netten, reiniging filters, brandweer, openbare gebruiken, lekken,…