Belgaqua is verhuisd !

Nieuw adres: Keizerinlaan, 17-19, 1000 Brussel (België)


Het Repertorium 2018 is verschenen

De nieuwe uitgave 2018 van het REPERTORIUM met de Technische Voorschriften voor Binneninstallaties is nu beschikbaar onder pdf formaat.

Om het boekje (180 blz.) gratis thuis te bekomen geef ons uw volledig postadres of vraag aan uw waterbedrijf. De levering volgt.


Het Blauwboek is nog steeds beschikbaar !

77 vragen over drinkwater en de behandeling van afvalwater. U kan het afladen door hierop te klikken of onder boekvorm bestellen bij Belgaqua of via uw lokaal waterbedrijf.


Technisch Reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending

AquaFlanders (vroeger SVW) (www.aquaflanders.be), de koepel van waterbedrijven van het Vlaamse Gewest, heeft zijn Technisch Reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending gepubliceerd. Dit Technisch Reglement werd opgesteld in uitvoering van het Decreet van 24/05/2002 (zie www.staatsblad.be) en bepaalt de technische eisen waaraan de installaties voor water bestemd voor menselijke aanwending moeten voldoen en regelt de verhouding tussen de waterleverancier en de klant/verbruiker. Dit werd intussen opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Overheid van 8 april 2011 (waterverkoopreglement). Op www.aquaflanders.be vindt u ook de lijst van de keuringsorganismen die instaan voor de controle van de installaties vóór de indienststelling. Raadpleeg uw waterbedrijf over de toepasbare procedures. De Belgaqua Technische Voorschriften inzake binneninstallaties (zie "diensten") maken integraal deel uit van het Aquaflanders Technisch Reglement.


INTERNET SPAMMING: opgelet !

Sommige mensen maken gebruik van e-mail adressen die zij in verzendingslijsten hebben gevonden om ongepaste berichten of virussen rond te sturen. In bepaalde gevallen zien deze berichten eruit alsof ze door BELGAQUA zouden uitgestuurd worden. BELGAQUA zit daar voor NIETS tussen en betreurt ten zeerste dergelijke praktijken. U verwijdert verdachte berichten dus best naar de prullenmand.


Waterstatistiek 2016 voor Belgie - Opnieuw daling van het waterverbruik

In de rubriek "kerncijfers" vindt u de gegevens inzake drinkwater in Belgie voor 2016.

Het gemiddeld huishoudelijk verbruik van leidingwater bedroeg in 2016 nog amper 95,5liter per persoon en per dag, ipv 101,8 in 2011. Hiermee scoort België nog steeds heel spaarzaam in vergelijking met bijna alle geindustrialiseerde landen. Sedert 1996 is dit een daling van meer dan 20 %.


HYDROCHECK

Lijst van de afgeleverde certificaten. Zie rubriek "diensten"