Opgelet voor linke verkopers van filters !

(volgens VRT Radio 2 03/12/2019)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Belgaqua is verhuisd !

Nieuw adres: Keizerinlaan, 17-19, 1000 Brussel (België)


Het Repertorium 2020 is verschenen

De nieuwe uitgave 2020 van het REPERTORIUM met de Technische Voorschriften voor Binneninstallaties is nu beschikbaar onder pdf formaat.

Om het boekje (188 blz.) gratis thuis te bekomen geef ons uw volledig postadres of vraag aan uw waterbedrijf. De levering volgt.


Het Blauwboek is nog steeds beschikbaar !

77 vragen over drinkwater en de behandeling van afvalwater. U kan het afladen door hierop te klikken of onder boekvorm bestellen bij Belgaqua of via uw lokaal waterbedrijf.


Technisch Reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending

AquaFlanders (vroeger SVW) (www.aquaflanders.be), de koepel van waterbedrijven van het Vlaamse Gewest, heeft zijn Technisch Reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending gepubliceerd. Dit Technisch Reglement werd opgesteld in uitvoering van het Decreet van 24/05/2002 (zie www.staatsblad.be) en bepaalt de technische eisen waaraan de installaties voor water bestemd voor menselijke aanwending moeten voldoen en regelt de verhouding tussen de waterleverancier en de klant/verbruiker. Dit werd intussen opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Overheid van 8 april 2011 (waterverkoopreglement). Op www.aquaflanders.be vindt u ook de lijst van de keuringsorganismen die instaan voor de controle van de installaties vóór de indienststelling. Raadpleeg uw waterbedrijf over de toepasbare procedures. De Belgaqua Technische Voorschriften inzake binneninstallaties (zie "diensten") maken integraal deel uit van het Aquaflanders Technisch Reglement.


INTERNET SPAMMING: opgelet !

Sommige mensen maken gebruik van e-mail adressen die zij in verzendingslijsten hebben gevonden om ongepaste berichten of virussen rond te sturen. In bepaalde gevallen zien deze berichten eruit alsof ze door BELGAQUA zouden uitgestuurd worden. BELGAQUA zit daar voor NIETS tussen en betreurt ten zeerste dergelijke praktijken. U verwijdert verdachte berichten dus best naar de prullenmand.


Waterstatistiek 2018 voor Belgie - Opnieuw daling van het huishoudelijk  waterverbruik

In de rubriek "kerncijfers" vindt u de gegevens inzake drinkwater in Belgie voor 2018.

Het gemiddeld huishoudelijk verbruik van leidingwater bedroeg in 2018 nog amper 94,8 liter per persoon en per dag, ipv 101,8 in 2011. Hiermee scoort België nog steeds heel spaarzaam in vergelijking met bijna alle geindustrialiseerde landen. Sedert zijn piek in 1996 is dit een daling van 21 %.

Er werd ook een toename van de waterproductie genoteerd in 2018, meer bijzonder vanuit oppervlaktewater, alsook van het verbruik in de industrie.


HYDROCHECK

Lijst van de afgeleverde certificaten. Zie rubriek "diensten"